Brief 3 | Plantijn op zoek naar verdachte boeken

uit de expo Brieven van Plantijn

Op 10 juni 1570 werd Plantijn benoemd tot koninklijk aartsdrukker of “prototypographus” van Filips II. Wanneer de hertog van Alva te weten wilde komen wie een bepaald werk had gedrukt, was het dus ook te verwachten dat hij zich wendde tot de koninklijke aartsdrukker.
fragment uit een brief aan de hertog van Alva, mei 1571

Doorluchtige heer,

Na ontvangst van de brief van uwe excellentie die door u ondertekend is, heb ik dadelijk alles in het werk gesteld om te onderzoeken wat u behaagd heeft mij op te dragen. Aangezien ik hier niets heb kunnen ontdekken laat ik niet na per brief navraag te doen zowel bij hen die aan het hoofd staan van drukkerijen in andere steden als via mijn vrienden om te onderzoeken of ik iets met zekerheid aangaande die zaak kan vinden en om uw excellentie er vervolgens meer uitgebreid van op de hoogte te stellen. Ik bid u mij te willen verontschuldigen als ik per ongeluk, doordat ik niet gewoon ben om naar vorsten en hoge heren te schrijven, een fout heb begaan of iets vergeten ben zowel wat betreft het gebruik van titels als in schrijfstijl en dat u me in zo een geval erover zou willen over informeren zodat ik niet opnieuw dezelfde fout maak.

Beluister het fragment

 

Dit fragment werd ingelezen door Marjorie Israel, een Antwerpse jongere die vandaag de dag aan haar toekomst bouwt in deze stad.

We vroegen en kregen de medewerking van Habbekrats vzw en de Berchemse school Sint-Willebrord-Heilige Familie.

Een brief uit deze expo
expo Brieven van Plantijn
500 jaar Plantin
Focus-expo
zaterdag 28 november 2020 tot zondag 28 februari 2021 van 10:00 tot 17:00
Individuele bezoekers
Plantijn was een eersteklas netwerker. Via brieven hield hij contact met vrienden en zakenpartners. Lichten zijn brieven een tip van de sluier op over wat Plantijn écht dacht?
Museum Plantin-Moretus
Unesco werelderfgoed

Meld je aan voor onze nieuwsbrief