De Grotesken. Een fascinerende fantasiewereld.

Grillig, bizar, monsterachtig, maar ook karikaturaal en lachwekkend. Grotesken van de renaissance tot nu.
vrijdag 05 april 2019 tot zondag 15 september 2019 van 10:00 tot 17:00
Individuele bezoekers

Van Nero ...

Aan het einde van de 15de eeuw herontdekt men in Rome de ondergrondse ruïnes van het beroemde keizerlijke paleis van Nero: het Domus Aurea. Op de muren vinden de nieuwsgierigen ongeziene, bonte muurschilderingen met overdadige, symmetrische versieringen. Daartussen wemelt het van bizarre dieren en fabelwezens. De decoraties gaan de geschiedenis in als 'grotesken', naar hun vindplaats in 'grotachtige' ruïnes.

over de renaissance ...

Tijdens de renaissance zijn deze antieke grotesken een inspiratiebron voor vele kunstenaars. Het centrale luik van de tentoonstelling illustreert hoe Antwerpse prentkunstenaars als Hans Vredeman De Vries en Cornelis Floris deze uitbundige en fantasierijke ornamentvorm introduceerden in de Lage Landen in de 16de eeuw. De prentkunst - en Antwerpen als (prent)drukkerscentrum - spelen een belangrijke rol in de verspreiding van deze ornamentstijl naar andere kunsttakken, zoals schilderkunst, architectuur, edelsmeedwerk, glasschilderkunst en boekdrukkunst. In de tentoonstelling tonen we ook een recent in de collectie opgedoken, ongekende serie ontwerptekeningen voor grotesk meubilair van Paul Vredeman de Vries - de weinig bestudeerde zoon van Hans Vredeman de Vries.

tot Ensor

Al gauw gebruikt men de term 'grotesk' niet meer alleen voor deze aan de oudheid ontleende ornamentvorm, maar meer in het algemeen voor al wat betrekking heeft tot het bizarre, monsterachtige, inventieve, karikaturale en bespottelijke - connotaties die wij tot op vandaag nog steeds met het begrip 'grotesk' associëren. Een tweede luik van de tentoonstelling toont hoe dergelijke 'grillige' vormen steeds tot de verbeelding van kunstenaars hebben gesproken. In de zestiende-eeuwse Nederlanden zijn Bosch en Bruegel met hun drollerieën, de grote pioniers. Moderne en hedendaagse kunstenaars treden in hun voetspoor en werken van James Ensor, Fred Bervoets en René De Coninck tonen aan dat de aantrekkingskracht van het groteske tot op vandaag doorleeft in de kunst.

En Carll Cneut

Vijf werken van de internationaal in de prijzen vallende illustrator Carll Cneut - geïnspireerd op onze groteksen-collectie - tonen hoe grotesken en het groteske tot op vandaag een blijvende aantrekkingskracht uitoefenen op kunstenaars.

De tentoonstelling

In de tentoonstelling ontdek je prenten van Vredeman de Vries en Frans Floris, een uitzonderlijke reeks zestiende-eeuwse ontwerptekeningen van Paul Vredeman de Vries en prentkunst van Bosch, Bruegel, Ensor ... tot Bervoets, De Coninck en Cneut.

Praktisch

  • tijdelijke expo in het voorjaar 2019
  • van 05.04.2019 tot 15.09.2019, telkens van dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 17 uur
  • ook te bezichtigen op paasmaandag 22.04.2019 en pinkstermaandag 10.06.2019
  • gesloten op 01.05.2019 en 30.05.2019
  • ticketprijzen: 8€ / 6€ / 0€ (zie praktische info)
  • koop je ticket online

 

Museum Plantin-Moretus
Unesco werelderfgoed

Meld je aan voor onze nieuwsbrief