Word Schenker

Steun met een gift, schenking of nalatenschap

Iedere gift, iedere schenking - hoe klein ook - is meer dan welkom! Geef aan Museum Plantin-Moretus en word mecenas!

Uw gift, schenking of nalatenschap maakt een belangrijk verschil voor Museum Plantin-Moretus. Het maakt de bewaring, de restauratie, het onderzoek, de aankoop en de presentatie van waardevolle stukken - waarvoor het museumbudget ontoereikend is - mogelijk.

Als u iets geeft aan Museum Plantin-Moretus blijft u iets betekenen. Via uw schenking wordt u een deel van het Museum Plantin-Moretusverhaal.

Doe een gift

U kan Museum Plantin-Moretus steunen met een financiële gift. Dat kan via een eenvoudige bankoverschrijving op de rekening van vzw Antwerpen Kunstenstad IBAN BE42 4097 5857 0154 BIC KREDBEBB met vermelding van 'gift Museum Plantin-Moretus' of 'gift Dotatiefonds'. Deze gift is bovendien fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (ART. 145/33).

Op www.erfgoeddoel.be lees je meer over giften aan een erfgoeddoel.

Schenk een object

Bent u in het bezit van een object, documentatiemateriaal of archief dat waardevol kan zijn voor de collectie van Museum Plantin-Moretus of het Prentenkabinet? Wilt u dit aan het museum aanbieden? Dan kunt u contact met ons openemen via museum.plantin.moretus@antwerpen.be of op het nummer 03 221 14 50.

Bezorg bij voorkeur meteen een foto en een korte omschrijving van het voorwerp. De conservators van het museum bekijken dan graag of het object voldaat aan de criteria. Wettelijke en internationale richtlijnen bepalen mee wat wel en niet kan opgenomen worden.

Neem ons op in uw testament

U kunt het museum opnemen in uw testament en ons zo een legaat nalaten. Dat kost je vandaag niets, maar is later extreem waardevol voor het museum. U laat zo ook een eeuwige herinnering na.

Interessant is ook de techniek van het duo-legaat: u laat een bedrag of roerend of onroerend goed na aan uw wettelijke erfgenaam en een andere som of goed aan een (erf)goed doel. Het erfgoeddoel betaalt dan zowel de eigen successierechten als deze van uw wettelijke erfgenaam; Zo houdt uw wettelijke erfgenaam er netto meer aan over.

Op www.testament.be leest u meer over (duo)legaten en ook uw notaris vertelt er graag meer over.

Neem contact op met museum.plantin.moretus@antwerpen.be of iris.kockelbergh@antwerpen.be (directeur Museum Plantin-Moretus)

Museum Plantin-Moretus
Unesco werelderfgoed

Meld je aan voor onze nieuwsbrief