Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

De Vereniging van Antwerpse Bibliofielen brengt verzamelaars en onderzoekers samen. Zij bevorderen de bibliofilie en bestuderen de geschiedenis van het boek en de prentkunst in Vlaanderen.

Vereniging van Antwerpse Bibliofielen

De Vereniging van Antwerpse Bibliofielen brengt verzamelaars en onderzoekers samen. Zij bevorderen de bibliofilie en bestuderen de geschiedenis van het boek en de prentkunst in Vlaanderen. De Vereniging van Antwerpse Bibliofielen werd opgericht in 1877. Al vanaf toen heeft ze haar zetel in het Museum Plantin-Moretus.

 

Een actieve vereniging

Wat zijn de activiteiten van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen? Sinds 1923 geeft ze het tijdschrift ‘De Gulden Passer’ uit, het enige boekhistorische tijdschrift in Vlaanderen. Op de jaarlijkse algemene vergadering geeft een gastspreker uit binnen- of buitenland een wetenschappelijke lezing. De vereniging organiseert bezoeken aan openbare en private collecties, of aan tentoonstellingen relevant voor de boekgeschiedenis. Samen met de Vlaamse Werkgroep voor Boekgeschiedenis staat ze in voor de inrichting van de lezingenreeks Miraeus Lectures. De leden worden ook uitgenodigd op bijzondere evenementen, zoals de vernissages, in het Museum Plantin-Moretus.

 

Voordelen voor leden

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 40 euro. Voor -30-jarigen is het lidgeld 30 euro. De leden zijn tegelijk ook geabonneerd  op het tijdschrift ‘De Gulden Passer’ en genieten een korting van 25% op de vroegere publicaties (zie www.boekgeschiedenis.be.)

Het lidgeld is over te maken op rekeningnummer IBAN: BE18 0680 9492 8065 ǀ BIC: GKCCBEBB op naam van de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, Vrijdagmarkt 22, B-2000 Antwerpen.

Museum Plantin-Moretus
Unesco werelderfgoed

Meld je aan voor onze nieuwsbrief