Het prentenkabinet

Het Prentenkabinet beschikt over een rijke verzameling oude tekeningen en grafiek van Antwerpse meesters van de 16de tot 18de eeuw. Daarnaast zijn de belangrijkste Antwerpse kunstenaars in de moderne en hedendaagse collecties grafiek en tekeningen vertegenwoordigd.

Het Prentenkabinet: absolute wereldtop

Het Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus bewaart meer dan 20.000 tekeningen. De rijke verzameling behoort tot de absolute wereldtop. De tekeningencollectie is opgebouwd rond Antwerpse kunstenaars, van 1500 tot vandaag. Sinds 1991 is het prentenkabinet lid van het ‘International Advisory Committee of Keepers of Public Collections of Graphic Art’, de vereniging die de 50 belangrijkste prentenkabinetten op wereldvlak groepeert.
De verzameling grafiek en tekeningen ontstond uit de collectie van het museum Plantin-Moretus en de privé-collectie van haar eerste conservator, Max Rooses. Boekillustraties vormen de rode draad tussen het Museum Plantin-Moretus en het Prentenkabinet. De geschiedenis van beide instellingen is dan ook nauw verbonden.

De rijke collectie van Max Rooses

Max Rooses (1839-1914) was een verwoed verzamelaar van oude prenten en tekeningen die getuigden van de grootheid van de Antwerpse grafische kunst in de 16e en de 17e eeuw. Hij verzamelde ook grafiek, die de uitgaven van Christoffel Plantin en de Moretussen illustreerde. Daarnaast bezat hij ook moderne prenten en tekeningen, van na 1800. 
Rooses vervolledigde zijn grafische collectie stap voor stap. In 1875 overhaalde hij het Antwerpse stadsbestuur om de verzameling grafiek van Edward Ter Bruggen aan te kopen. In 1898 liet de Antwerpse graveur en prentenhandelaar Jozef Linnig zijn nalatenschap over aan Rooses. Conservator Rooses stippelde de koers uit die zijn opvolgers verder zouden varen.

Een nieuw gebouw voor een groeiend Prentenkabinet

In de loop der jaren voegde het Prentenkabinet meerdere kunstverzamelingen toe aan de collectie, door schenking of aankoop. In 1936 besliste het Antwerps stadsbestuur om de bouwvallige stadspanden op de hoek van de Vrijdagmarkt en de Heilig Geeststraat af te breken. Zij maakten plaats voor een nieuw gebouw, dat architectonisch aansloot bij het aanpalende Museum Plantin-Moretus. Op 11 maart 1939 huldigde burgemeester Camille Huysmans het Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen officieel in.

Museum en Prentenkabinet officieel één

In 2004 erkende het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap het Museum Plantin-Moretus – samen met het Prentenkabinet – als instelling van landelijk niveau. De formele bevestiging van de eenheid tussen beide instellingen. Aansluitend verviel ook het adjectief ‘Stedelijk’ en werd de naam van de instelling officieel Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet.

Museum Plantin-Moretus: bron van inspiratie 

Het museum wil het Prentenkabinet verder uitbreiden. Het Prentenkabinet is een platform voor Antwerpse tekenaars en grafici van vandaag. Het biedt die kunstenaars ook de collectie als inspiratiebron aan. Integratie van kwaliteitsvolle hedendaagse kunst en een intense samenwerking met hedendaagse kunstenaars past naadloos binnen het beleid van het Museum Plantin-Moretus. 

 

Museum Plantin-Moretus
Unesco werelderfgoed

Meld je aan voor onze nieuwsbrief