Brief 7 | Plantijn terug in de gunst van het Spaanse gezag

uit de expo Brieven van Plantijn

Plantijns belangrijkste onderwerp in deze brief was zijn boodschap dat hij het vertrouwen van de hertog van Parma had kunnen winnen.
fragment van Christoffel Plantijn aan Arias Montanus, 3-7 juni 1587

De hertog verklaarde dat hij meer dan genoeg over mij tevreden was en beval mij de moed erin te houden en onze drukkerij in stand te houden (ik bood aan die tegen een lage prijs aan wie haar wil, van de hand te doen). Hij had over mijn zaak naar onze heer de koning geschreven en had bekomen dat ik haar terug volgens mijn goeddunken zou kunnen leiden, ik die sinds ongeveer vijftien jaar als een huurling voor andere boekhandelaren onder mijn naam, maar voor hun winst geduldig haar in bedrijf heb gehouden. Sinds die tijd heb ik niets anders vernomen dan wat u vermeldt, namelijk dat ginder aan de hertog is opgedragen dat hij navraag naar mij zou doen. Secretaris Garnier heeft mij dat onlangs onthuld en dat de instructie die uit Spanje was gestuurd om over alles navraag te doen en om te antwoorden, door de hertog zelf aan hem is gegeven. Hij zei dat het zo was opgevat en geschreven dat hij hoopt dat ik in korte tijd werkelijk zal geholpen worden, vooral als ik de uitgave van die werken terug op mij wil nemen die mij vroeger waren toevertrouwd om te drukken.

Beluister het fragment

Dit fragment werd ingelezen door Soukaina Hamdaoui, een Antwerpse jongere die vandaag de dag aan haar toekomst bouwt in deze stad.

We vroegen en kregen medewerking van Habbekrats vzw en de Berchemse school Sint-Willebrord-Heilige Familie.

Een brief uit deze expo
expo Brieven van Plantijn
500 jaar Plantin
Focus-expo
zaterdag 28 november 2020 tot zondag 28 februari 2021 van 10:00 tot 17:00
Individuele bezoekers
Plantijn was een eersteklas netwerker. Via brieven hield hij contact met vrienden en zakenpartners. Lichten zijn brieven een tip van de sluier op over wat Plantijn écht dacht?
Museum Plantin-Moretus
Unesco werelderfgoed

Meld je aan voor onze nieuwsbrief