Komt een Italiaan naar de Nederlanden

Ontdek 500 jaar stad en streek met koopmaan Guicciardini

Keer terug in de tijd, naar het Antwerpen en de Nederlanden van de 16de eeuw. Lodovico Guicciardini, een Italiaans koopman die zich in Antwerpen vestigt, beschrijft in detail het leven in de steden in de Nederlanden van die tijd. Herkennen wij ons vandaag nog in zijn beschrijvingen?
vrijdag 03 december 2021 tot zondag 06 maart 2022 van 10:00 tot 17:00
Individuele bezoekers

In 2021 is het precies 500 jaar geleden dat de Italiaanse schrijver Lodovico Guicciardini (1521-1589) geboren werd. Deze bijzondere verjaardag laat het Museum Plantin-Moretus niet onopgemerkt.

 

Wie is Guicciardini?

Guicciardini is een Italiaanse koopman die vanaf 1541 in het Antwerpse filiaal van het familiebedrijf werkt. Net als Christoffel Plantijn is Guicciardini een migrant die voor zijn werk naar de Nederlanden verhuist en in Antwerpen neerstrijkt. Hij blijft tot zijn dood in Antwerpen (22/3/1589). 

Guicciardini

 

Een beschrijving van de Nederlanden van 500 jaar geleden

De carrière van Lodovico neemt een wending wanneer hij in 1552 begint te schrijven, een activiteit die volgens hem meer opbrengt dan zijn werk als koopman. In 1567 publiceert hij zijn bestseller: Descrittione ... di tutti i Paesi Bassi altrimenti detti Germania inferiore. In dit opmerkelijke boek beschrijft hij alle steden van de Nederlanden. Het boek wordt meer dan 60 keer uitgegeven, bij verschillende drukkers. We lezen zijn ervaringen met het Antwerpen en de Nederlanden van 500 jaar geleden. Guicciardini beschrijft niet alleen de economie, staatkunde, taal, flora, fauna en volksaard van de welvarende Nederlanden, maar bekritiseert ook de verwoestende invloed van de Spaanse Oorlog op het welvarende land.

Opvallend veel aandacht gaat naar zijn woonplaats Antwerpen. Over de inwoners zegt hij: "Zy zijn vervaren ende gheschikt om over al ter wereldt te handelen, ja oock de vrouwen persoonen (al en hebben zy noyt buytens landts geweest) connen drie oft vier, sommighe vijf, ses ende seven talen spreken: welck een gherieffelijck ende wonderlijck dinck is."

Guicciardini

 

Herkennen wij ons nog in de beschrijving?

De beschrijving van Guicciardini prikkelt en daagt uit. Ze roept spontaan beelden op van landschappen, dieren, mensen, kledij. Gekende afbeeldingen van boerenbruiloften, een hond tijdens de jacht.

Herkennen ‘wij’, inwoners van de stad en streek ons nog in de beschrijving? Herkennen bewoners van buitenlandse herkomst zich in de beschrijvingen? Wat valt hen op? Wat is er hetzelfde? Wat is anders?

 

Blader door zijn boek

Blader nu al door zijn werk. Het boek werd geïllustreerd met vele kaarten, stadsgezichten en plattegronden:

Museum Plantin-Moretus
Unesco werelderfgoed

Meld je aan voor onze nieuwsbrief