In de sporen van Plantin

Studenten uit de expert classes 'Book design' en 'Type design' aan het Plantin Instituut voor Typografie stellen hun afstudeerwerk tentoon.
zondag 01 oktober 2017 tot zondag 26 november 2017 van 10:00 tot 17:00
Individuele bezoekers

Het Plantin Instituut voor Typografie organiseert elk jaar Expert classes voor Book design en voor Type design. De 10 lessen vinden plaats in het museum.

De studenten Book design leren hoe boeken gemaakt worden, van auteursbriefing tot en met de productie. In de loop van het jaar verzorgen ze de opmaak van een literaire bundel en een geïllustreerd kunstboek.

Studenten van de Type design bestuderen samen de renaissancistische lettertypes in het archief van het museum. Ze maken als groep een lettertype gebaseerd op die historische voorbeelden. Dit jaar onderzochten ze de matrijzen van Claude Garamont (c. 1510 – 1561). Nadien ontwierp elke student een eigen lettertype. Ze worden daarvoor bijgestaan door de bekende letterontwerper Dr. Frank E. Blokland.

Het afstudeerwerk van de studenten uit de beide practica wordt in de expozaal van het museum tentoongesteld van 1 oktober tot 26 november. 

www.plantininstituut.be/expo

Museum Plantin-Moretus
Unesco werelderfgoed

Meld je aan voor onze nieuwsbrief